top of page

Test Bilgileri

 17 Alfa-OH-Progesteron (Direkt)

 25-OH Vitamin D

Antikor Testi (Korona Virus) IGG + IGA ve S Antikoru

 Adenovirüs Antijeni

 Adenozin Deaminaz (ADA)

 Adrenalin (Epinefrin) - 24 saatlık idrar

 Adrenalin (Epinefrin) - plazma

 Adrenalin (Epinefrin) - spot idrar

 Adrenokortikotropik Hormon (ACTH)

 Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)

 Aktive Protein C (APC) Rezistansı (APC-R)

 Alanin Aminotransferaz (ALT) / SGPT

 Albumin (BOS)

 Albumin (serum)

 Aldosteron (idrar)

 Aldosteron (serum)

 Alfa-Fetoprotein (AFP)

 Alfa-Fetoprotein (AFP) - MOM (serum)

 Alkalen Fosfataz (ALP)

 Alüminyum (serum)

 Amilaz (Alfa-Amilaz) (24 saatlik idrar)

 Amilaz (Alfa-Amilaz) (serum)

 Amonyak

 Anti-Düz Kas Antikoru (ASMA)

 Anti-Endomisyum IgG Antikoru

 Anti-Glutamat Dekarboksilaz Antikoru (Anti-GAD)

 Anti-Hepatit A Virüsü Antikoru (Anti-HAV) IgM

 Anti-Hepatit A Virüsü Antikoru (Anti-HAV) Total

 Anti-Hepatit B Virüsü Kor Antikoru (Anti-HBc) IgM

 Anti-Hepatit B Virüsü Kor Antikoru (Anti-HBc) Total

 Anti-Hepatit B Virüsü Yüzey Antikoru (Anti-HBs)

 Anti-Hepatit B Virüsü Zarf Antikoru (Anti-HBe) Total

 Anti-Hepatit D Virüsü Antikoru (Anti-HDV)

 Anti-Kardiyolipin (ACA) IgG Antikoru

 Anti-Kardiyolipin (ACA) IgM Antikoru

 Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA)

 Anti-Purkinje Hücre Antikoru (Anti-Yo) (BOS)

 Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA Antikoru (ASCA IgA)

 Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG Antikoru (ASCA IgG)

 Anti-Streptolizin O (ASO)

 Anti-Tiroglobulin Antikoru (Anti-Tg)

 Anti-Transglutaminaz IgA Antikoru

 Anti-Transglutaminaz IgG Antikoru

 Anti-Trombosit Antikoru, bağlı

 Anti-İnsülin Antikoru (AIA)

 Antidiüretik Hormon - ADH (Vazopressin)

 Antinükleer Antikor (ANA)

 Asit Fosfataz (ACP)

 Aspartat Aminotransferaz (AST, SGOT)

 Bakır (idrar)

 Bakır (serum)

 Beta-2-Mikroglobulin (idrar)

 Beta-2-Mikroglobulin (serum)

 Bilirubin, direkt (serum)

 Bilirubin, total (serum)

 Bilirubin, total (Yenidoğan Bilirubini)

 Brucella abortus IgG Antikoru

 Brucella abortus IgM Antikoru

 Burkitt Lenfoma Paneli

 Büyüme Hormonu (GrowthHormon - GH)

 C-Reaktif Protein (CRP)

 C-Reaktif Protein, yüksek sentetif (hs-CRP)

 CA 125

 CA 15-3

 CA 19-9

 CA 72-4

 Chlamydia pneumoniae IgA Antikoru

 Chlamydia pneumoniae IgG Antikoru

 Chlamydia pneumoniae IgM Antikoru

 Chlamydia trachomatis antijeni

 Chlamydia trachomatis IgA Antikoru

 Chlamydia trachomatis IgM Antikoru

 Çinko(Serumda)

 Çinko(İdrarda)

 CMV IgG Antikoru

 CMV IgM Antikoru

 Çocuk Gıda Alerjen Paneli

 Coombs, direkt

 Coombs,indirekt

 D-dimer

 Dehidroepiandrosteron Sülfat (DHEA-S)

 Demir

 Demir Bağlama Kapasitesi, total (TIBC)

 Deoksipiridinolin

 DHEA

 Digoxin

 Direkt Mantar incelemesi

 Direkt Mikroskopik İnceleme

 Direkt Tüberkuloz incelemesi

 Dopamin-plazma

 Dışkı Direkt mikroskopisi

 Dışkıda Gizli Kan

 Dışkıda Sindirim

 EBV- EBNA IgG Antikoru

 EBV- VCA IgG Antikoru

 EBV- VCA IgM Antikoru

 EBV-Profil

 Echinococcus granulosus Antikoru, total

 Echinococcus granulosus IgG Antikoru

 Echinococcus granulosus IgM Antikoru

 ENA Profili

 Entamoeba histolytica Antijeni

 Entamoeba histolytica Antikoru

 Eozinofilik Katyonik Protein (ECP)

 Eritropoietin

 Erişkin Gıda Alerjen Paneli

 Estron(E1)

 Faktör II

 Faktör II Mutasyonu (G20210A)

 Faktör IX

 Faktör V

 Faktör VIII

 Faktör XIII

 Feniletonüri (pku) tarama testi

 Fenitoin (Difenilhidantoin)

 Fenobarbital

 Ferritin

 Fibrinojen

 FibroTest / ActiTest Paketi (HCV-FAT)

 Folik Asit

 Follikül Stimülan Hormon (FSH)

 Fosfor (24 saatlik idrar)

 Fosfor (serum)

 Fosfor (spot idrar)

 Fruktoz

 Fruktozamin

 FTA-ABS IgG Antikoru

 Gama Glutamil Transpeptidaz - GGT

 Giardia intestinalis Antijeni

 Glukoz (24 saatlik idrar)

 Glukoz (Beyin omurilik Sıvısı - BOS)

 Glukoz (plazma NaF)

 Glukoz (serum)

 Glukoz (spot idrar)

 Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz - G6PD

 Gruber Widal

 Haptoglobulin

 HBeAg

 HBsAg

 HBV DNA, kantitatif

 HCV RNA, kantitatif

 HDL Kolesterol

 Helicobacter pylori Antijeni (HPSA)

 Helicobacter pylori IgA Antikoru

 Helicobacter pylori IgG Antikoru

 Hemoglobin A1c

 Hemoglobin Elektroforezi

 Hemogram (Kan sayımı + Lökosit Formülü)

 Herpes Simplex Virus (HSV) Tip 1 IgM

 Herpes Simplex Virus (HSV) Tip 2 IgG

 Herpes Simplex Virus (HSV) Tip 2 IgM

 HIV Ag/Ab Combo

 HLAB27/HLAB7

 Homosistein

 HVA- SPOT

 HVA-24 SAAT

 Hücre Sayısı

 ICA

 IgA (serum)

 IgA1

 IgD

 IgE

 IgG (BOS)

 IgG (serum)

 IgM

 Kalsiyum (24 saatlik idrar)

 Kalsiyum (serum)

 Kalsiyum (spot idrar)

 Kalsiyum, iyonize

 KALSİTONİN

 Kan Grubu (Jel Santrifugasyon)

 Kan kültürü

 Kan Sayımı

 Kappa Hafif Zincirleri (idrar)

 Kappa Hafif Zincirleri (serum)

 Karbamazepin

 Karsinoembriyonik Antijen (CEA)

 Klorür (24 saatlik idrar)

 Klorür (serum)

 Kortizol

 Kortizol , serbest

 Kreatinin (24 saaatlik idrar)

 Kreatinin (serum)

 Kreatinin (spot idrar)

 Kreatinin Kinaz (CK)

 Kreatinin Kinaz (CK)-MB

 Krom(idrarda)

 Krom(kanda)

 Kurşun(idrarda)

 Kurşun(kanda)

 Kültür incelemesi

 Laktat (Laktik Asit)

 Laktat dehidrogenaz (LDH)

 LambdaHafif Zincirleri (idrar)

 LambdaHafif Zincirleri (serum)

 LDL Kolesterol

 Lenfosit Alt Grupları

 Lipaz

 Lipoprotein (a)

 Lipoprotein Elektroforezi

 Lityum

 Lupus Antikoagülanı (LAC)

 Lupus Eritematosus Hücresi ( LE hücresi )

 Luteinizan Hormon (LH)

 Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP)

 Magnezyum (24 saatlik idrar)

 Magnezyum (serum)

 Magnezyum (spot idrar)

 Makroprolaktin

 Mantar kültürü

 Measles IgG Antikoru

 Measles IgM Antikoru

 Menenjit Lateks

 Mikroalbüminüri

 Monotest ( Heterofil Antikor)

 Mumps IgG Antikoru

 Nazal yayma

 Neonatal tsh

 NK Hücresi (CD56)

 NORADRENALİN (epinefrin)PLAZMA

 NORMETANEFRİN SPOT İDRAR

 Okzalat (24 saatlik )

 Oraklaşma testi

 Osteokalsin

 Ozmolalite (idrar)

 Ozmolalite (serum)

 Pankreatik Amilaz

 Paratiroid Hormon (PTH), intakt

 Parazitolojik inceleme

 Piruvat kinaz

 Potasyum (24 saatlik idrar)

 Potasyum (serum)

 Progesteron

 Prolaktin (PRL)

 Prostat Spesifik Antijen (PSA), serbest

 Prostat Spesifik Antijen (PSA),total

 Prostatik Asit Fosfataz (PAP)

 Protein C Aktivitesi

 Protein Elektroforezi

 Protein S Aktivitesi

 Protein, total (BOS)

 Protein, total (serum)

 PROTEİN C

 PROTEİN S

 Protrombin Zamanı (PT)

 Pseudokolinesteraz

 Redüktan madde(dışkıda)

 Redüktan madde(idrarda)

 Retikülosit Sayısı

 Romatoid Faktör (RF)

 Rotavirus Antijeni

 Rubella IgG Antikoru

 Rubella IgM Antikoru

 Seks Hormonu Bağlayıcı Globulin (SHBG)

 Selenyum(Serumda)

 Selenyum(İdrarda)

 Serbest hCGB (serbest insan koryonogonadotropik hormon)

 SERBEST TESTOSTERON

 Seruloplazmin

 Sistatin C

 Sitrat (spot idrar)

 Sodyum (24 saatlik idrar)

 Sodyum (serum)

 Sperm Chromatine Structure Assay

 Streptococcus pyogenes Antijeni

 T3, serbest

 T3, total

 T4, serbest

 T4, total

 Tbc Kültürü ( Löwenstein Besiyeri )

 Testosteron, total

 Tiroglobulin (hTG)

 Tiroid Stimulan Hormon (TSH)

 Toxoplasma IgG Avidite İndeks

 Toxoplasma IgM Antikoru

 TPHA (Treponema pallidum Hemaglütinasyon Testi )

 Transferrin

 Trigliseritler

 Trombin Zamanı

 Trombosit Sayısı

 Troponin T

 Unconjugated Estriol (UE3)

 Valproik Asit

 VDRL

 Vitamin-B12 (Kobalamin)

 Von Willebrand Faktör

 Wright Testi

 Wright Testi (Coombs'lu)

 İdrar Analizi

 İmmunelektroforez (idrar)

 İmmunelektroforez (serum)

 İnsan Koryonik Gonadotropin (Beta-hCG)

 İnsülin

 İntrinsik faktör

 Üre (24 saatlik idrar)

 Üre (serum)

 Ürik Asit (24 saatlik idrar)

 Ürik Asit (serum)

 Ürogenital Ureaplasma/Mycoplasma Kültürü

 ZAP-70

bottom of page