İşimizi özen ve güvenle yapıyoruz, personelimiz aşılanmış ve korona virüse karşı bağışıklık kazanmıştır. Bize buradan ulaşabilirsiniz, hızlı korona testi, kan testleri, checkup, evden kan alma hizmetlerimiz mevcuttur.

Adrenalin (Epinefrin) - spot idrar

Adrenalin (Epinefrin) - spot idrar

Test Adı:

Adrenalin (Epinefrin) - spot idrar

Test Kodu:

0669

Örnek Bilgileri

Örnek Cinsi:

İdrar (spot - HCl ile)

Örnek Miktarı:

10 ml(5 ml)

Kap / Kapak:

İdrar kabı

Transport:

2-8°C

Red Kriterleri:

Yetersiz örnek olması, HCl içermeyen kaba idrar alınması

Stabilite

Oda Isısında:

Buzdolabında:

5 gün

Donmuş Olarak:

1 yıl

Metod:HPLC

Referans Aralıkları

AralıkReferans Değeri
İnsan için 1-29 gün< 75 ug/g kreatinin
İnsan için 1-11 ay< 75 ug/g kreatinin
İnsan için 1 yaş< 75 ug/g kreatinin
İnsan için 2-4 yaş< 55 ug/g kreatinin
İnsan için 5-19 yaş< 35 ug/g kreatinin
İnsan için 20-99 yaş< 25 ug/g kreatinin

Genel Bilgiler

Katekolaminler, vücutta üretilen ve geniş bir yelpazedeki yaşamsal biyolojik işlevler için kimyasal sinyal görevi gören organik aminlerdir. Katekol, molekülün aromatik kısmını, amin ise alifatik kısmını oluşturur. Doğal olarak oluşan katekolaminler epinefrin (adrenalin), norepinefrin (noradrenalin) ve dopamindir. Epinefrin esas olarak adrenal medulla tarafından üretilen, norepinefrin ise santral sinir sistemi (SSS) ve postganglionik sempatik sinirler tarafından üretilen bir nörotransmiterdir. Dopamin ise, beynin belirli bölgelerinde en yüksek konsantrasyonda bulunur ve periferik organlarda işlev görür. Katekolaminlerin anormal üretimine, sinir sisteminden köken alan tümörlerde dahil olmak üzere bir dizi bozukluklar neden olabilir. Aminlerin aşırı üretimi aminlerin normal fizyolojik klinik bulgu ve belirtilerinin abartılı olarak sergilenmesine neden olur. Dolayısıyla, bu bozuklukların yakalanması ve tedavisi için sözkonusu aminlerin ve metabolitlerin ölçümü çok önemlidir. Katekolaminlerin fazlalığına feokromasitoma, nöroblastomlar, ganglionöromlar, myokard infarktüsü, hipotiroidi, diabetik asidoz ve uzun süren manik-depresif hastalık gibi durumlarda rastlanır. Diabetik nöropati ve parkinson hastalığında ise düşük düzeylere rastlanabilir.

Tüm testlere geri dön