İşimizi özen ve güvenle yapıyoruz, personelimiz aşılanmış ve korona virüse karşı bağışıklık kazanmıştır. Bize buradan ulaşabilirsiniz, hızlı korona testi, kan testleri, checkup, evden kan alma hizmetlerimiz mevcuttur.

Dış Kalite Kontrol Programları

Laboratuarda kalite kontrolün anlamı sonuçlardaki hata riskini azaltmak ve klinisyene teşhis için güvenilirliği yüksek sonuç rapor etmektir.

Kalite kontrol ile analitik hatalar üzerinde durulmaktadır. Analitik hata cihaz,reaktif veya insan kaynaklı olabilir.Laboratuarlar analitik kalitelerini göstermek için iki farklı birbirini tamamlayan sistem uygularlar.

Birincisi iç kalite kontroldür. Analitik performans değeri bilinen kontrol serumları ile günlük bazda takip edilerek değerlendirilir.

İkincisi dış kalite kontroldür. Analitik performans diğer laboratuarların performansı ile karşılaştırılarak değerlendirilir.

İç kalite kontrol prezisyon (kararlılık) ve accuracy (doğruluk)’nin günlük takibinde kullanılır. Bunun için değeri metod ve cihazlara göre önceden belirlenmiş serumlar çalışılır. Çıkan sonuçlar beklenen aralığa düşmüşse bu sistemin başarılı çalıştığını gösterir.

Dış kalite kontrol uzun dönemde analitik sistemlerin precision ve accuracy değerlendirmesinde önemli rol oynar.

Efektif olarak kullanıldığında dış kalite kontrol problemlerin tanımlar, gelişmeyi destekler ve laboratuar performansının değerlendirilmesini sağlar.

Tipik dış kalite kontrol programında laboratuarlara değeri bilinmeyen (blind) numuneler gönderilir. Bu numuneler rutin hasta serumları ile birlikte çalışılır ve sonuçları kontrolleri sağlayan merkeze gönderilir.Sonuçlar diğer laboratuarlardan gelen sonuçlar ile değerlendirilerek istatistiksel olarak hesaplanır ve değerlendirme raporları laboratuarlara gönderilir.Böylece laboratuar performansını diğer katılımcılar ile karşılaştırarak rapor edebilir. Randox firması dış kalite kontrol olarak laboratuarlara RIQAS programlarını sunmaktadır.

kalite belgesi