İşimizi özen ve güvenle yapıyoruz, personelimiz aşılanmış ve korona virüse karşı bağışıklık kazanmıştır. Bize buradan ulaşabilirsiniz, hızlı korona testi, kan testleri, checkup, evden kan alma hizmetlerimiz mevcuttur.

Hücre Sayısı

Hücre Sayısı

Test Adı:

Hücre Sayısı

Test Kodu:

9807

Örnek Bilgileri

Örnek Cinsi:

Biyolojik sıvılar

Örnek Miktarı:

0.5 mL

Kap / Kapak:

ST

Transport:

2-30°C'de

Red Kriterleri:

Stabilite

Oda Isısında:

15-25°C'de

Buzdolabında:

Donmuş Olarak:

Metod:Mikroskopi

Referans Aralıkları

AralıkReferans Değeri

Genel Bilgiler

Menenjit ve meningoensefalitlerin tanısında, beyin omurilik sıvısının (BOS) incelenmesi önemlidir. Makroskopik, biyokimyasal, mikrobiyolojik incelemenin dışında hücre sayısını ve hücrelerin türlerini saptamak tanıda yardımcıdır. Ayrıca BOS dışında seröz boşluklardan; plevra, periton, perikart ve eklem boşluklarından elde edilen sıvıların hücre açısından değerlendirilmesi de tanı için önemlidir.

Tüm testlere geri dön