İşimizi özen ve güvenle yapıyoruz, personelimiz aşılanmış ve korona virüse karşı bağışıklık kazanmıştır. Bize buradan ulaşabilirsiniz, hızlı korona testi, kan testleri, checkup, evden kan alma hizmetlerimiz mevcuttur.

Kalsitonin

Kalsitonin

Test Adı:

Kalsitonin

Test Kodu:

352

Örnek Bilgileri

Örnek Cinsi:

Serum

Örnek Miktarı:

1.5 mL (en az 1.0 mL)

Kap / Kapak:

Sarı

Transport:

(-18) ºC ve altı

Red Kriterleri:

Aşırı hemolizli (+++) ve aşırı ikterik (+++) örnekler BŞ kontrolünde kabul edilir. Dondurulup çözülmüş örnekler tekrar çalışmak için uygun değildir.

Stabilite

Oda Isısında:

Buzdolabında:

Donmuş Olarak:

UZUN SÜRE

Metod:IRMA

Referans Aralıkları

AralıkReferans Değeri
İnsan için 1-99 yaş0-50 pg/mL

Genel Bilgiler

Kalsitonin özellikle tiroidin parafoliküler C-hücrelerinde sentez edilir. Kalsitoninin en önemli etkisi plazma Ca+ konsantrasyonunu düşürmektir. Extracellular Ca+ düzeylerindeki düşük artış kalsitonin sekresyonunu uyarır. Paratiroid hormonunun etkilerine zıt yönde çalışır. Bu da osteoklastik aktiviteyi ve kalsiyumun kemikten mobilizasyonunu inhibe eder. Kalsitonin seviyeleri medüller tiroid kanserinde yükselir. Ayrıca akciğer, meme, pankreas gibi kanserlerde, pernisiyöz anemi, kronik böbrek yetmezliği, APUD hücreli tümörler, pankreatit, tiroidit gibi durumlarda da kalsitonin seviyeleri yükselebilir. Kalsitonin testi, tiroidin medüller kanserlerinin tedavi ve takibinde önemli bir testtir.

Tüm testlere geri dön