İşimizi özen ve güvenle yapıyoruz, personelimiz aşılanmış ve korona virüse karşı bağışıklık kazanmıştır. Bize buradan ulaşabilirsiniz, hızlı korona testi, kan testleri, checkup, evden kan alma hizmetlerimiz mevcuttur.

Rubella IgM Antikoru

Rubella IgM Antikoru

Test Adı:

Rubella IgM Antikoru

Test Kodu:

668

Örnek Bilgileri

Örnek Cinsi:

Serum

Örnek Miktarı:

0.5 mL (0.3 mL)

Kap / Kapak:

Sarı

Transport:

2-8°C

Red Kriterleri:

Hemoliz(+), Lipemi(+), Bilirubinemi(+) örnekler reddedilir.

Stabilite

Oda Isısında:

Buzdolabında:

7 gün

Donmuş Olarak:

Uzun süre

Metod:ELFA

Referans Aralıkları

AralıkReferans Değeri
İnsan için 0-29 gün< 0.80 negatif 0.80-1.20 sınır değer > 1.20 pozitif
İnsan için 1-11 ay< 0.80 negatif 0.80-1.20 sınır değer > 1.20 pozitif
İnsan için 1-99 yaş< 0.80 negatif 0.80-1.20 sınır değer > 1.20 pozitif

Genel Bilgiler

Kızamıkçık (Rubella) virusu Togaviridae ailesi içinde Rubivirus grubunda sınıflandırılmaktadır. Kızamıkçık, yakın temas sonucu infekte bireylerin solunum sekresyonlarından damlacıklar yoluyla bulaşır. Gebeliğin ilk trimesterinde annenin infeksiyonu bebek için yüksek derecede teratojenik etki yapabilir. Bu nedenle, gebelik planlayan kadınların rubella IgG antikorlarına sahip olup olmadıklarının kontrol edilmesi önerilir. Rubella IgM antikorlarının saptanması akut infeksiyonun tanısında oldukça önemlidir.

Tüm testlere geri dön