İşimizi özen ve güvenle yapıyoruz, personelimiz aşılanmış ve korona virüse karşı bağışıklık kazanmıştır. Bize buradan ulaşabilirsiniz, hızlı korona testi, kan testleri, checkup, evden kan alma hizmetlerimiz mevcuttur.

Estron (E1)

Estron (E1)

Test Adı:

Estron (E1)

Test Kodu:

1128

Örnek Bilgileri

Örnek Cinsi:

Serum

Örnek Miktarı:

0.5 mL (en az: 0.3 mL)

Kap / Kapak:

Sarı Kap

Transport:

2-8°C’de

Red Kriterleri:

Aşırı hemolizli (+++), aşırı ikterik (+++), aşırı lipemik (+++) örnekler BŞ kontrolünde kabul edilir.

Stabilite

Oda Isısında:

Buzdolabında:

24 saat

Donmuş Olarak:

uzun süre

Metod:ELISA

Referans Aralıkları

AralıkReferans Değeri
16-40 yaş kadın25-350 pg/mL Gebelikte: 100-8000 pg/mL
41-99 yaş kadın25-350 pg/mL
16-99 yaş erkek25-150 pg/mL

Genel Bilgiler

Estron (E1), östrojen sınıfına ait olan Estrodiol (E2) ve Estriol (E3) gibi bir steroiddir. Estron (E1), estrodiol ile karşılaştırıldığında biyolojik aktivitesi düşüktür. Östrojenler kadınlarda genital organların ve sekonder seks karakterlerinin gelişimi için gereklidir. Menapoz öncesi dönemde en bol bulunan östrojen E2 olmasına karşılık menapoz sonrası dönemde en fazla bulunan E1 dir. Ovum fertilize olmadan önce östrojenlerin başlıca görevi üreme yollarında fertilize ovumun büyüyeceği ortamı hazırlamaktır. Normal kadın ve erkeklerde E1 böbreküstü bezinden salgılanan androstenedionun periferik dokularda dönüşümünden ve E2 'nin metabolizmasından oluşur. Yağ dokusu bu dönüşümün olduğu major yerdir. E1 normal menstruel siklus boyunca küçük miktarda sekrete edilir ve KC de E2'nin oksidasyonu ile yapılır. Böylece E1 düzeyleri siklus boyunca E2'nin aynasıdır. E1 düzeyi menstruel siklusun follikül fazı boyunca az artış gösterir. Estron yapımı siklusun 13. günü belirgin bir pikle artar, pik kısa bir süre devam ettikten sonra siklusun 16. gününden sonra düşmeye başlar. İkinci pik siklusun 21. günü oluşur ve fertilizasyon oluşmamış ise E1 yapımı düşer. Obez postmenopozol kadınlarda androstenedion’un E1’e dönüşümü artar. Normal durumlarda E1 düzeyleri düşüktür ve hipotalamus-hipofiz-over feedback mekanizmasında belirgin rol oynamaz. Fakat anormal durumlarda (obesite gibi) miktarı artar ve normal feedback mekanizmasını interfere eder. Bu da menstruel siklusta düzensizliğe yol açabilir. Erkekte E1 düzeyleri jinekomastinin araştırılması veya östrojen salgılayan tümörlerin tanısında önemlidir.

Tüm testlere geri dön