İşimizi özen ve güvenle yapıyoruz, personelimiz aşılanmış ve korona virüse karşı bağışıklık kazanmıştır. Bize buradan ulaşabilirsiniz, hızlı korona testi, kan testleri, checkup, evden kan alma hizmetlerimiz mevcuttur.

İmmunelektroforez (idrar)

İmmunelektroforez (idrar)

Test Adı:

İmmunelektroforez (idrar)

Test Kodu:

540

Örnek Bilgileri

Örnek Cinsi:

İdrar

Örnek Miktarı:

30 mL (20 mL)

Kap / Kapak:

İK

Transport:

2-8°C

Red Kriterleri:

İdrar örneği kesinlikle dondurulmaz

Stabilite

Oda Isısında:

-

Buzdolabında:

1 hafta

Donmuş Olarak:

-

Metod:IFE

Referans Aralıkları

AralıkReferans Değeri
İnsan için 1-99 yaş< 15 mg/L
İnsan için 1-99 yaş< 10 mg/L
İnsan için 1-99 yaş0.25-2.17

Genel Bilgiler

Vücudumuzda immünglobulinler veya humoral antikorlar yabancı antijenleri tanır ve onları yıkacak mekanizmaları başlatır. İmmunglobulinler B lenfositlerden kaynaklanan plazma hücreleri tarafından sentezlenip, salgılanırlar. Tüm immunglobulin molekülleri iki eş ağır (H) ve iki eş hafif (L) zincirden yapılan temel birimden oluşur. Dört zincirin herbirinin sabit (Fc) kısmı ile değişken (Fab) kısmı vardır. İmmunglobulin G, M, A, D ve E olmak üzere beş temel sınıfı vardır. Görevleri, toksinlerin nötralizasyonu, fagositoz veya kompleman kaskadını başlatarak enfeksiyöz ajanın yok edilmesi veya ortamdan uzaklaştırılmasıdır. İmmunglobulinlerin artmış düzeyleri 1- Poliklonal (antikorların yaygın karışımı) 2- Monoklonal (tek bir plazma hücresi veya B lenfosit tarafından üretilen tek bir sınıf, alt sınıf) 3- Oligoklonal (farklı özelliklerde çok az - birkaç “monoklonal” protein olabilir. Poliklonal artışlar tekrarlayan veya kronik infeksiyonlar, romatoid artrit veya SLE gibi otoimmun hastalıklar, karaciğer hastalıkları veya parazit enfeksiyonlarında serum protein elektroforezinde yaygın bir bant oluşur. Tek bir klonun benign veya malign proliferasyonu yani bir monoklonal antikorun yüksek konsantrasyonun protein elektroforezinde tek, keskin bir bant oluşturur. Multipl myeloma, waldenström makroglobulinemisinde olduğu gibi tek bir klon malign şekilde çoğalarak elektroforezde dar, keskin ayrı bir pik oluşturur. Bu anormal bantları tanımlamak için immünofiksasyon tekniği uygulanır.

Tüm testlere geri dön