İşimizi özen ve güvenle yapıyoruz, personelimiz aşılanmış ve korona virüse karşı bağışıklık kazanmıştır. Bize buradan ulaşabilirsiniz, hızlı korona testi, kan testleri, checkup, evden kan alma hizmetlerimiz mevcuttur.

PROTEİN C

PROTEİN C

Test Adı:

PROTEİN C

Test Kodu:

1450

Örnek Bilgileri

Örnek Cinsi:

Sitratlı plazma

Örnek Miktarı:

0.5 mL (en az:0.3 mL)

Kap / Kapak:

Mavi

Transport:

(-18 )°C ve altı

Red Kriterleri:

Hemolizli (+) örneklerde test çalışılmaz, red edilir. Aşırı ikterik (+++), aşırı lipemik (+++) örnekler BŞ kontrolünde kabul edilir

Stabilite

Oda Isısında:

Buzdolabında:

8 saat

Donmuş Olarak:

uzun süre

Metod:RID

Referans Aralıkları

AralıkReferans Değeri
İnsan için 1-99 yaş erkek1.76-2.9 mg/L
İnsan için 1-99 yaş kadın1.67-3.16 mg/L

Genel Bilgiler

Protein C, fibrin yapısını negatif feedback ile düzenleyen K vitaminine bağlı bir glikoproteindir. Bir endotelyal hücre yüzey reseptörü olan trombomoduline bağlı trombin ile serin proteazlarını aktiflenir. Aktive protein C aktif faktör V ve VIII inaktife eder, aktif faktör X yapısını engeller. Azalmış Protein C düzeyleri normal infantlarda oluşmakla birlikte genetik olarak da eksikliği olabilir. Protein C eksikliği olan yenidoğanlarda venöz tromboz, pulmoner emboli ve aşırı vakalarda fetal purpura fulminans ve dissemine intravasküler koagülasyon oluşur. Konjenital eksikliği olan hastalarda antijenik ve fonksiyonel aktivite azalır (Tip 1 eksiklik). Bazı hastalarda ise protein C düzeyleri normaldir. Fakat fonksiyonel aktivite azalır (Tip 2 eksiklik). Bu yöntemle Tip 1 eksikliğin tanısı konulabilir.

Tüm testlere geri dön