İşimizi özen ve güvenle yapıyoruz, personelimiz aşılanmış ve korona virüse karşı bağışıklık kazanmıştır. Bize buradan ulaşabilirsiniz, hızlı korona testi, kan testleri, checkup, evden kan alma hizmetlerimiz mevcuttur.

Antinükleer Antikor (ANA)

Antinükleer Antikor (ANA)

Test Adı:

Antinükleer Antikor (ANA)

Test Kodu:

605

Örnek Bilgileri

Örnek Cinsi:

Serum

Örnek Miktarı:

0,5 ml (en az 0,1 ml)

Kap / Kapak:

Sarı

Transport:

2-8°C

Red Kriterleri:

Aşırı hemolizli, aşırı ikterik ve aşırı lipemik örnekler bölüm şefi kontrolünde kabul edilir

Stabilite

Oda Isısında:

Buzdolabında:

14 gün

Donmuş Olarak:

Metod:IFT

Referans Aralıkları

AralıkReferans Değeri
İnsan için 1-29 günnegatif < 1:100
İnsan için 1-99 yaş< 1:100 negatif
İnsan için 1-11 aynegatif < 1:100

Genel Bilgiler

ANA, çeşitli otoimmun konnektif doku hastalıklarının tanısında özellikle de Sistemik Lupus Eritematozis (SLE), Progressif Sistemik Skleroz, Mikst Konnektif Doku Hastalığı (MCTP) ve Sjögren’s Sendromu´nda önemli rol oynar. ANA, SLE için American College of Rheumotology (ACR) derneğinin belirlediği bir tanı kriteridir. ANA’nın aktif SLE için sensitivitesi çok yüksektir, vakaların %99’dan fazlasında pozitiftir. Negatif ANA sonuçları aktif SLE’yi ekarte ettirir. Fakat ANA, SLE için spesifik değildir. SLE dışında birçok hastalıkta da pozitif bulunur. ANA’nın IFT ile tespitinde ANA titresi yanında floresan paternin belirlenmesi de önem taşımaktadır. Floresan paternin tipi spesifik hastalıklar ile ilişkilidir.

Tüm testlere geri dön