İşimizi özen ve güvenle yapıyoruz, personelimiz aşılanmış ve korona virüse karşı bağışıklık kazanmıştır. Bize buradan ulaşabilirsiniz, hızlı korona testi, kan testleri, checkup, evden kan alma hizmetlerimiz mevcuttur.

ekollab logoEkol Laboratuarı

Pratik Check-Up Programı

1.HEMATOLOJİK TETKİKLER

 • HEMOGRAM
 • SEDİMANTASYON
 • KAN GRUBU

2.METABOLİK FAALİYETLER İÇİN GEREKLİ BİYOKİMYA TETKİKLERİ

 • AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • ÜRİK ASİT
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • ALP (ALKALEN FOSFATAZ)
 • TOTAL LİPİD
 • KOLESTEROL
 • HDL-KOLESTEROL
 • LDL-KOLESTEROL
 • VLDL-KOLESTEROL
 • TOTAL PROTEIN
 • ALBUMIN
 • TRİGLİSERİD
 • DIREKT BILURUBIN
 • TOTAL BILURUBIN

3.UYGULANAN ELEKTROLİT TETKİKLERİ

 • SODYUM
 • POTASYUM
 • KLORÜR

4.UYGULANAN SEROLOJİK TETKİKLER

 • ASO
 • CRP
 • RF
 • ROSE-BENGAL

5.İDRAR ANALİZLERİ

 • TİT (TAM İDRAR TAHLİLİ)

6.DIŞKI ANALİZLERİ

 • GAİTA GİZLİ KAN
 • GAİTA PARAZİT ARANMASI

7.UYGULANAN HORMON ANALİZLERİ

 • FT4
 • TSH

8.UYGULANAN ENFEKSİYON TETKİKLERİ

 • HBsAg

7.HAZIRLANAN PROGRAM EŞLİĞİNDE DOKTOR MUAYENESİ