top of page

Pratik Check-Up Programı


1.HEMATOLOJİK TETKİKLER

 • HEMOGRAM

 • SEDİMANTASYON

 • KAN GRUBU

2.METABOLİK FAALİYETLER İÇİN GEREKLİ BİYOKİMYA TETKİKLERİ

 • AÇLIK KAN ŞEKERİ

 • ÜRE

 • KREATİNİN

 • ÜRİK ASİT

 • AST (SGOT)

 • ALT (SGPT)

 • ALP (ALKALEN FOSFATAZ)

 • TOTAL LİPİD

 • KOLESTEROL

 • HDL-KOLESTEROL

 • LDL-KOLESTEROL

 • VLDL-KOLESTEROL

 • TOTAL PROTEIN

 • ALBUMIN

 • TRİGLİSERİD

 • DIREKT BILURUBIN

 • TOTAL BILURUBIN

3.UYGULANAN ELEKTROLİT TETKİKLERİ

 • SODYUM

 • POTASYUM

 • KLORÜR

4.UYGULANAN SEROLOJİK TETKİKLER

 • ASO

 • CRP

 • RF

 • ROSE-BENGAL

5.İDRAR ANALİZLERİ

 • TİT (TAM İDRAR TAHLİLİ)

6.DIŞKI ANALİZLERİ

 • GAİTA GİZLİ KAN

 • GAİTA PARAZİT ARANMASI

7.UYGULANAN HORMON ANALİZLERİ

 • FT4

 • TSH

8.UYGULANAN ENFEKSİYON TETKİKLERİ

 • HBsAg

7.HAZIRLANAN PROGRAM EŞLİĞİNDE DOKTOR MUAYENESİ

Hemen Randevu Almak İçin Tıklayınız!

bottom of page