Portör Tarama Testi

Gıda ve sıhhi müesseselerde çalışan personelin portör(bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı) yönünden muayenelelerinin yapılmasının zorunluluğu olduğu bilinmektedir.

Sağlık bakanlığı ve birinci basamak sağlık hizmetleri genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi’ne göre portör hizmetlerinin nasıl yapılacağı hususuna yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Bu yeni düzenlemelere göre; portör muayneleri kamu kurumları yanında, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Özel mikrobiyoloji ve radyoloji laboratuarları tarafından da yerine getirilebileceği, rapor şeklini ise yeni esaslara göre düzenleneceği belirtilmektedir.

PORTÖR TARAMA TESTİ

Sonuçlar en erken 48 saat, en geç 72 saat sonra dosya halinde tarafınıza bırakılır.

Hemen Randevu Almak İçin Tıklayınız!

PORTÖR TARAMA TESTİ