Lityum

Lupus Antikoagülanı (LAC)

 

Lupus Eritematosus Hücresi ( LE hücresi )

 

Luteinizan Hormon (LH)

 

Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP)