Adrenokortikotropik Hormon (ACTH)

Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)