İyi Günler

25 Mayıs 2018, Cuma

 
Protrombin Zamanı (PT)
 
Test Adı : Protrombin Zamanı (PT)
Test Kodu : 7592
Örnek Bilgileri
  Örnek Cinsi : Plazma (sitrat)
  Örnek Miktarı : 1.5 mL (1 mL)
  Kap / Kapak : Mavi
  Transport : 2-8°C
  Red Kriterleri : Hemoliz(+) ›(R) Lipemi(+) ›(R)
Stabilite
  Oda Isısında : 4 saat
  Buzdolabında :
  Donmuş Olarak :
Metod : KOAG
Referans Aralıkları :
Aralık Referans Değeri
İnsan için 1-99 yaş 10.0-13.0 saniye
İnsan için 1-11 ay 10.0-13.0 saniye
İnsan için 1-11 ay % 70-130
İnsan için 1-99 yaş % 70-130
Genel Bilgiler : Protrombin zamanı doku tromboplastini varlığında plazmanın pıhtılaşma süresini ölçer ve ekstrensek ve ortak koagülasyon yolunun etkinliğini yansıtır. Ekstrensek ve ortak koagülasyon yollarında bulunan pıhtılaşma faktörlerinin (Faktör I, II, V, VII, X) düzeylerinden etkilenen bir parametredir. Test sırasında kullanılan tromboplastinin pıhtılaşmayı aktive etme özelliğine göre test sonuçları laboratuvarlar arası değişkenlik gösterebilir. Bu konuda standardizasyon sağlanması amacıyla INR (International normalized ratio) hesaplanması önerilmektedir. Bu nedenle PT değerleri hem saniye hem de INR olarak rapor edilmelidir. Oral antikoagülan tedavinin izlenmesinde INR doğru ve güvenilir bir parametredir. Protrombin zamanının uzadığı hastalık ve durumlar. a- Faktör II,V,VII ve X edinsel veya konjenital eksiklikleri b- Oral antikoagülan tedavi c- Karaciğer hastalığı d- Yaygın damar içi pıhtılaşma e-İnhibitör varlığı f- Bilier obstrüksiyon g- Hipervitaminoz h-Zollinger Ellison sendromu k- Hipofibrinojenemi Protrombin zamanının kısaldığı hastalık ve durumlar. a- Ovarian hiperfonksiyon b- Bölgesel enteritis veya ileitis Protrombin zamanının değişmediği hastalık ve durumlar. a-Polistemia vera b- Faktör IX eksikliği c- Hemofili A d- von Willebrand's hastalığı e- Trombosit bozuklukları. PT ve APTT'nin ikisinin birlikte uzun olması FX, FV, protrombin ya da fibrinojen gibi ortak yolda yer alan faktörlerin eksikliklerinde görülmektedir. Bu faktörlerin kalıtsal eksiklikleri nadirdir; ancak K vitamini eksikliği, DIC veya karaciğer hastalığında faktör eksiklikleri sıktır. PT ve APTT'nin ikisinin birlikte uzun olması durumunda fibrinojen eksikliği ekarte edilmelidir. Bunun için fibrinojen düzeyi ve trombin zamanı testleri yapılmalıdır. Trombin zamanı ve fibrinojen düzeyi normalse FX, FV ve protrombin düzeyleri bakılarak kalıtsal nedenler araştırılmalıdır.
   

Site Creation By
RSM Dizayn

RSM Dizayn