İyi Günler

25 Mayıs 2018, Cuma

 
HBV DNA, kantitatif
 
Test Adı : HBV DNA, kantitatif
Test Kodu : 998
Örnek Bilgileri
  Örnek Cinsi : plazma
  Örnek Miktarı : 5 ml (3ml)
  Kap / Kapak : Sarı
  Transport : 2-8°C
  Red Kriterleri : Heparinli, sitratlı kan
Stabilite
  Oda Isısında :
  Buzdolabında : 3 gün
  Donmuş Olarak : uzun süre
Metod : Real-Time PCR
Referans Aralıkları :
Genel Bilgiler : Hepadnaviridae ailesinden bir DNA virüsüdür. Ait oldukları Hepadnaviridae ailesinin diğer üyeleri gibi konakları sınırlıdır ve yerleştikleri konakta akut infeksiyon, persistan infeksiyon, fulminant hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinom gibi ölümcül hastalıklara neden olurlar. HBV infeksiyonlarında, replikasyonun göstergesi olan HBV DNA'nın gösterilmesi son yıllarda gittikçe önem kazanmıştır. HBV DNA'nın belirlenmesinde en özgül ve en duyarlı yöntem Real-Time PCR yöntemidir. HBV-DNA PCR testi, Hepatit B DNA'yı Real-Time PCR yöntemiyle saptayan kantitatif bir testtir
   

Site Creation By
RSM Dizayn

RSM Dizayn