İyi Günler

25 Mayıs 2018, Cuma

 
Bakır (idrar)
 
Test Adı : Bakır (idrar)
Test Kodu : 1081
Örnek Bilgileri
  Örnek Cinsi : İdrar / 24 saatlik - HCl ile
  Örnek Miktarı : 20 ml
  Kap / Kapak : İdrar Kabı
  Transport : 2-8°C
  Red Kriterleri : Toplama ve saklama koşullarına uyulmayan örnekler kabul edilmez.
Stabilite
  Oda Isısında : Uygun saklama koşullarında saklandığında eser element konsantrasyonu zamanla değişmez.
  Buzdolabında :
  Donmuş Olarak :
Metod : AAS
Referans Aralıkları :
Aralık Referans Değeri
İnsan için 1-99 yaş < 60 ug/24 saat Belirgin artış: >100 ug/24 saat
Genel Bilgiler : Bakır çok sayıda metalloproteinle ilişkili önemli bir eser elementtir. Vücutta özellikle karaciğer, beyin, kalp, böbrekler, kas ve kemiklerde bakır bulunur. Bakır seruloplazmin, sitokrom c oksidaz, süperoksit dismutaz, dopamin-ß-hidroksilaz, askorbat oksidaz, lizil oksidaz ve tirozinaz gibi birçok metalloenzimin bileşenidir. Bakır, demir metabolizmasında da önemli roldedir. Bakır eksikliği demir emilimini bozar ve şiddetli bakır eksikliğine anemi eşlik eder. Bakır içeren en büyük protein olan seruloplazmin Fe(+2)´yi Fe(+3)´e okside eder ve transferrine bağlanmasını sağlar. Yenidoğanda bakır eksikliği prematürite, malnütrisyon, malabsorbsiyon, kronik diyare, ve uzun süreli düşük bakırlı sütlü diyetlerle beslenme durumlarında gözlenmiştir. Bakır eksikliğinin uç bir şekli bakır taşınması ve depolanmasında X’e bağlı genetik bir defekt olan Menkes Sendromu´dur. İntravenöz bakır uygulaması plazma bakır konsantrasyonlarını artırmaya yardım edebilir, buna uygun olarak üriner bakır atılımı artar ancak vasküler ve serebral dejenerasyon geri dönüşümsüzdür. Wilson hastalığı genellikle 6󈞔 yaşlarında görülen genetik bakır birikimi hastalığıdır. Hastalık belirtileri nörolojik bozukluklar, karaciğer sirozu ve bakır birikimine bağlı korneada Kayser-Fleischer halkalarıdır. Buna bağlı olarak idrarda bakır atılımı artar. Seruloplazmin serumda azalır, total serum bakırı da normal veya azalmıştır.
   

Site Creation By
RSM Dizayn

RSM Dizayn