İyi Günler

25 Mayıs 2018, Cuma

 
Anti-Düz Kas Antikoru (ASMA)
 
Test Adı : Anti-Düz Kas Antikoru (ASMA)
Test Kodu : 0618
Örnek Bilgileri
  Örnek Cinsi : Serum
  Örnek Miktarı : 0,5 ml (en az 0,3 ml)
  Kap / Kapak : Sarı
  Transport : 2-8ºC
  Red Kriterleri : Aşırı hemolizli, aşırı ikterik ve aşırı lipemik örnekler bölüm şefi kontrolünde kabul edilir.
Stabilite
  Oda Isısında :
  Buzdolabında : 14 gün
  Donmuş Olarak :
Metod : IFT
Referans Aralıkları :
Aralık Referans Değeri
İnsan için 1-99 yaş < 1:100
İnsan için 1-99 yaş negatif
Genel Bilgiler : ASMA, otoimmun hepatit, karaciğer sirozu gibi çeşitli karaciğer hastalıklarında görülür. Özellikle otoimmun kronik aktif hepatitlerin tanısında önemli yer tutar. ASMA infeksiyoz mononükleoz ve diğer virus enfeksiyonları, SLE, malign melanom, akciğer ve over karsinomlarında da görülebilir fakat bu hastalıklarda tanı koydurucu değildir.
   

Site Creation By
RSM Dizayn

RSM Dizayn